Parochie Licht van Christus krijgt een pastoraal team met Parochie H. Drie-eenheid

Op zaterdag 6 april en zondag 7 april is in de kerken van onze Parochie Licht van Christus en Parochie H. Drie-eenheid de onderstaande mededeling gedaan:

Zoals u weet is er een tekort aan priesters en daarmee pastoors in ons bisdom, in Nederland en vrijwel heel Europa. Om dit enigszins op te lossen zijn er voor bijna alle parochies in het aartsbisdom Utrecht pastorale teams aangesteld die twee of drie parochies bedienen. Dit betekent dat de meeste parochies daarom een pastoor delen.

In onze buurparochie, de Heilige Drie-eenheid van IJsselstein en omgeving, gaat de huidige pastoor Harry van der Vegt per 1 oktober 2024 met emeritaat. Vanaf die datum zal er een pastoraal team komen voor zowel de parochie Heilige Drie-eenheid als onze parochie Licht van Christus.

Onze pastoor Peter Ambting zal dit pastorale team gaan leiden en waar hij er nu nog alleen voor staat in onze parochie, zal het team door de samenwerking worden uitgebreid met een priester en 2 pastoraal werkers.

De priester die naast pastoor Ambting wordt benoemd is Jaap Scholten, 64 jaar en woonachtig in Steenwijkerwold.

De pastoraal werkers zijn Marion Korenromp en Hedwig Mensink, beiden momenteel werkzaam als pastoraal werkers in de Heilige Drie-eenheid.

Allen zijn bereid gevonden toe te treden tot dit nieuwe pastorale team en zijn benoemd door ons bisdom.

Naast de genoemde mensen is het bisdom samen met de parochie op zoek naar nog een extra pastorale beroepskracht.

Pastoor Ambting zal blijven wonen op de pastorie in de Meern en pastor Scholten zal gaan wonen in de pastorie van Nieuwegein-Vreeswijk, waar nu pastoor van der Vegt woont.

Dit bericht zal vandaag ook verkondigd worden in de parochie Heilige Drie-eenheid.