Vieringen Goede Week

  • Witte donderdag 28 maart 

19.00u Mariakerk

  • Goede Vrijdag 29 maart  

13.00u Kinderkruisweg Mariakerk 

15.00u kruisweg Willibrordkerk 

19.00u Goede vrijdagavond viering Mariakerk 

  • Paaswake 30 maart 

21.00u Mariakerk 

  • 1ste paasdag 31 maart (Let op: zomertijd!) 

09.30u Mariakerk (géén koffiedrinken na afloop) 

11.00u Familieviering Willibrordkerk  

  • 2e paasdag 1 april  

10.00u Mariakerk