Vrijdag 27 oktober – Dag van vasten en gebed voor vrede

Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilig Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en vraagt alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar mogelijk mee te bidden en te vasten op die dag.

 “De wereld is al getuige van zoveel open oorlogsfronten,” zei de paus. In het licht van deze omstandigheden smeekte hij: “Leg de wapens neer en luister naar de roep om vrede van de armen, het volk en de onschuldige kinderen. Oorlog lost geen problemen op. Het zaait alleen maar dood en verderf, vergroot de haat, vermenigvuldigt de wraak. Oorlog wist de toekomst uit, het wist de toekomst uit.

De paus dringt er bij alle gelovigen op aan om slechts één kant te kiezen: de kant van de vrede. “Maar niet met woorden alleen,” zegt hij, “maar met gebed en met totale toewijding.” Paus Franciscus nodigt daarom iedereen uit voor een dag van gebed, vasten en boetedoening voor vrede. Hij moedigt mensen van verschillende christelijke denominaties, andere religies en iedereen die pleit voor vrede aan om daaraan deel te nemen op vrijdag 27 oktober.

 In onze parochie sluiten we aan bij de oproep van de paus met een aantal gebedsbijeenkomsten in het teken van vrede. 

 Het volgende programma wordt aanboden in de Mariakerk:

 9.00 uur –        9.45 uur          Ochtendgebed en Eucharistieviering

 9.45 uur –        12.00 uur        Aansluitend aan Eucharistieviering uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

 12.00 uur-      13.00 uur        Gesprek over de actuele situatie in Israël en Gaza                        

17.30 uur                                    Eenvoudige Vespers met gebed voor vrede

 Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om een of meerdere activiteiten bij te wonen. 

 Pastoor Peter Ambting