10e Willibrord-lezing in Vleuten door ds. Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands 2021

Sinds 2012 organiseren de parochie Licht van Christus en de PKN wijkgemeente Torenpleinkerk in Vleuten de Willibrordlezing op de gedenkdag van Willibrord, 7 november. Willibrord bracht in de eerste helft van de 8e eeuw het Evangelie naar onze streken. Zijn naam is sinds mensenheugenis verbonden met Vleuten. Hij herinnert rooms-katholieken en protestanten in Nederland aan hun gezamenlijke oorsprong toen de kerk in ons land nog ongedeeld was. Het is daarom goed om hem samen te gedenken en vooral ons af te vragen wat zijn boodschap en zijn optreden voor ons kan betekenen in deze tijd en op de plaats waar wij wonen.

Afwisselend komen wij bij elkaar in de r.k. Willibrordkerk of in de Torenpleinkerk op de plek waar de Middeleeuwse Willibrordkerk stond. Ieder jaar nodigen we een bekende spreker uit om een inleiding te verzorgen.

Van de gast wordt verwacht dat hij of zij in de inleiding de vraagt stelt wat we van persoon en werk van Willibrord kunnen leren voor de verkondiging en verbreiding van het Evangelie in onze tijd en in onze woonplaats, de Utrechtse stadswijk Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern. De inleider dit jaar is dr. Almatine Leene (1984) is geboren in Lelystad. Na een duidelijke roeping te hebben ontvangen ging zij theologie studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens het derde jaar van haar studie vertrok zij naar Zuid-Afrika voor een stage. Na het afronden van haar bachelor in de theologie ging ze verder studeren aan de Universiteit van Stellenbosch. Ze verwierf daar een Master of Divinity (cum laude) en promoveerde.

Vanaf 2009 is Almatine werkzaam als docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool in Zwolle. Van 2013 tot 2020 was zij predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch-Wes. In november 2020 verhuisde ze terug naar Nederland om aan het werk te gaan als eerste vrouwelijke predikant van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Hattem-Noord.

Vanaf november 2020 is Almatine benoemd als Theoloog des Vaderlands. Verder is zij bestuursvoorzitter van veiligekerk.nl en lid van de raad van toezicht bij World Vision. Almatine is getrouwd met Frederik en ze hebben drie kinderen.

Deze bijzondere avond begint om 19.30 uur met het vieren van de vespers in de H. Willibrordkerk Pastoor Ohllaan 34 Vleuten. De inleiding begint om 20.00 uur. De titel is ontleend aan een papiersnipper toegeschreven aan H. Willibrord met de tekst Ïn nomine Dei feliciter (In de naam van God gelukkig).

10e Willibrordlezing