Nieuw bestuur PCI (Parochiële Caritas Instelling)

Met ingang van het nieuwe jaar heeft de parochie Licht van Christus een geheel nieuw bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). De overdracht vond plaats op het Pastoraal Centrum in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van Diocesane Caritas Instelling Trees Versteegen.

Het oude bestuur met bloem bestond uit Ria Ypma (voorzitter), Jackel Wessels (secretaris) en Ton Morsink (penningmeester). Bijna 10 jaar hebben zij met grote liefde en zorg zich ingezet voor mensen die een financieel steuntje in de rug konden gebruiken. Deze activiteiten vinden begrijpelijkerwijs in stilte plaats. Af en toe wordt er een tipje van de sluier opgericht, bijvoorbeeld bij de acute hulp aan pas aangekomen Syrische vluchtelingen in het AZC Utrecht waarover in Drieluik bericht werd.
We zijn Ria, Jackel en Ton veel dank verschuldigd voor wat zij namens de parochie gedaan hebben.

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Casper Driehuijs (voorzitter), Han Eerkens (secretaris) en Hans van Dijk (penningmeester). We zijn heel blij dat ze bereid waren deze mooie taak op zich te nemen. We wensen hen veel voldoening toe bij hun werk. Ze mogen rekenen op onze financiële ondersteuning, rechtstreeks en in de vorm van collecten, door gebed en misschien ook bereidheid om vrijwilligerswerk te doen voor de PCI.

Zie ook de PCI pagina op de website

Het vertrekkend bestuur

 

 

 

 

 

 

 

En het nieuwe bestuur