Oecumenische Stadsdagvesper 1 juni – Domkerk

Oecumenische Stadsdagvesper
Bid en vier mee met de Utrechtse kerken
Woensdag 1 juni – Domkerk – 19.00 uur   De Domkerk hart van de stad Utrecht

Oecumenische Stadsdagvesper
Op 2 juni 2022 viert Utrecht de 900e verjaardag van de stad.
Aan de vooravond van dit feest komen de Utrechtse kerken samen
voor een bijzondere vesper in de Domkerk. Deze vesper is een
initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK)
en de Domkerk. In de vesper willen de kerken met de inwoners
van Utrecht het 900-jarig jubileum vieren en voor de stad bidden.
We nodigen je van harte uit om dit bijzondere moment met ons
mee te vieren!
Utrechtse kerken: eeuwenoud en levendig aanwezig
De USRK voelt zich zeer verbonden met dit 9e eeuwfeest van
Utrecht. De kerken spelen al eeuwenlang hun rol in de Utrechtse
samenleving. In de Domkerk houden we ieder jaar een bijzondere
vesper vanwege de Stadsdag. Dit jaar zal dat bijzonder feestelijk en
in het bijzijn van vele kerkelijke vertegenwoordigers gebeuren.
In het kort
Woensdag 1 juni – 19.00 uur Stadsdagvesper in de Domkerk
Na afloop ontmoeting met koffie en thee