Uitnodiging voor het H. Vormsel 2021

Dit jaar is de voorbereiding op het Vormsel aangepast i.v.m. de Coronamaatregelen. Er zullen minder bijeenkomsten zijn en de vieringen vinden na de zomervakantie plaats.

We nodigen alle tieners uit die in groep 8 zitten, of tussen 11-14 jaar oud zijn, om komend jaar mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder moment in het leven van tieners: ze gaan de grote stap maken naar de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt.

In zes bijeenkomsten, die op donderdagavond van 19:00-20:30 uur in Kerkestein te Vleuten plaatsvinden, gaan we samen nadenken en praten over thema’s als volwassen worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Daarnaast zal er ook een bijzondere boeteviering plaatsvinden, ontmoeten wij de Vormheer. In totaal zo’n 10 bijeenkomsten en vieringen.

Wij vinden het belangrijk om in de voorbereiding de deelnemende tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. In die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten ontvangen: er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen.

Informatie- en kennismakingsavond

Op donderdag 1 april vindt om 19:30 uur in Kerkestein (Pastoor Ohllaan 34a) een informatie- en kennismakingsavond plaats voor ouders en tieners samen.

De Vormselviering zal op 10 oktober om 10:00 uur in de Mariakerk te De Meern toegediend worden door Mgr. T. Hoogenboom.

Dataschema en Coronavirus

Als wij beginnen ontvangt u een dataschema met alle bijeenkomsten en vieringen. Mogelijk is het echter nodig dat wij gedurende de voorbereiding vanwege Coronamaatregelen hiervan moeten afwijken. Uiteraard zal dit in overleg met u en de tieners gebeuren.

Voor vragen en aanmelding kunt u een mail sturen naar: [vormsel@lichtvanchristus.nl]
U ontvangt dan een aanmeldingsformulier dat u op uw computer kunt invullen en retourneren.

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers