Vragen rondom het Covid-19 vaccin

Wij worden al een jaar in de greep gehouden door Corona, het Covid-19 virus; inmiddels zijn de maatregelen wederom zeer verscherpt. Door medisch onderzoek is er echter uitzicht op een vaccin, waarmee het gewone leven hopelijk weer kan terugkeren.

Vaccinatie is een vrijwillige keuze, het kan hoogstens aangeraden worden. Het is begrijpelijk en goed dat u hierin uw eigen afwegingen maakt.

De bisschoppenconferentie van Nederland wil u in deze afweging enkele perspectieven aanreiken vanuit het katholieke geloof. Er leven namelijk indringende vragen omtrent vaccineren, waaronder: hoe vrij ben ik om te kiezen of te weigeren? Draag ik enkel verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid of ook voor die van mensen om mij heen? Wat is de bron van deze nieuwe medische kennis, hoe is hiertoe onderzoek verricht?

Op deze pagina vindt u de uitleg van de bisschoppen:
‘Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de katholiek leer?’

Mocht u naar aanleiding van deze tekst vragen hebben, weet dan dat u altijd een beroep kunt doen op het pastoraal team voor een persoonlijk gesprek.