Pastoraal team

Wie zijn de leden van het pastorale team van de parochie? Wat is hun taak in de parochie?

Pastoor Peter Ambting

Op 8 December 2021 werd Peter Ambting benoemd als pastoor van de Parochie Licht van Christus. Als pastoor is hij eindverantwoordelijk voor pastorale en bestuurlijke aangelegenheden. Naast zijn pastorale taak, die hij uitvoert samen met het pastorale team, is hij als voorzitter van het parochiebestuur ook belast met bestuurszaken. Binnen het team is hij vooral belast met liturgie, maar zijn hart gaat ook uit naar de diaconie. Hij is verder beschikbaar voor persoonlijk pastoraat.

Peter Ambting (1973) studeerde theologie in Utrecht. Na zijn studie en wijding in Utrecht werd hij in 2007 benoemd als lid van het pastorale team van Parochie De Wijngaard, Arnhem Noord, Velp en Rozendaal. In 2010 werd hij benoemd als pastoor van Parochie Maria en Laurentius in Doetinchem en omgeving. In 2014 kwam daar Parochie De Verrijzenis in Ulft en omgeving nog bij. De parochies van Doetinchem en Ulft fuseerden in 2017 tot Parochie Maria Laetitia. Kort na de fusie in 2017 vertrok Ambting naar de Verenigde Staten om te beproeven of het kloosterleven, waar hij al lang in geïnteresseerd was, daadwerkelijk iets voor hem was. Als Norbertijn in Wisconsin heeft hij een jaar noviciaat en drie jaar tijdelijke geloften doorlopen. Voor hij eeuwige geloften deed, is hij teruggekomen naar het aartsbisdom Utrecht om op 8 december 2021 in Vleuten en De Meern aan de slag te gaan.

Het pastorale werk ligt Ambting na aan het hart omdat je daar met hele essentiële dingen bezig bent. “Namens de kerk ben ik mensen nabij op hele belangrijke levensmomenten, bijvoorbeeld aan het begin of einde van het leven. Dat ik mensen mag helpen om die momenten ook te zien in het licht van Gods plan is waardevol. Ook het vieren van de sacramenten, tekens van Gods nabijheid, en preken, het bij de mensen brengen van Gods woord, doe ik graag.”

In 2013 interviewde Roland Enthoven, perschef van het aartsbisdom, pastoor Peter Ambting voor de diocesane glossy “Priester”. Negen priesters, waaronder Ambting, werden voor dat blad geïnterviewd. De titel van het interview met de pastoor, “in één keer werd ik uit het leven gerukt”, refereert aan het feit dat er in 2009 kanker geconstateerd werd bij Ambting. Het interview met pastoor Ambting kunt u (hier) teruglezen.

Pastoor Peter Ambting per email bereikbaar: pastoor@lichtvanchristus.nl

 

Pastoraal werker Yuri Saris

Pastoraal werker Yuri Saris is sinds juli 2014 werkzaam in de parochie ‘Licht van Christus’. Hiervoor was hij werkzaam als pastoraal werker in de parochie Z. Titus Brandsma (Veenendaal, Ede, Wageningen, Oosterbeek en omstreken) en studentenpastor aan de Universiteit van Wageningen.

Bij zijn benoeming heeft Yuri de opdracht gekregen om binnen zijn algemene pastorale werkzaamheden met name aandacht te hebben voor catechese, en zich hierbij bijzonder te richten op gezinnen, kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen.

Yuri Saris is geboren op 27 oktober 1975 in Den Helder. Hij is echter opgegroeid in Zuid-Limburg in Valkenburg a/d Geul en Maastricht.

In 2006 is hij afgestudeerd in Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarnaast heeft hij ter afwisseling een jaar Theaterwetenschappen gestudeerd en twee jaar de Universitaire Lerarenopleiding (ULO). Yuri maakt deel uit van het theologenteam van de website Kinderwoorddienst, onderdeel van uitgeverij Adveniat, en is lid van de Landelijke Kommissie Rechtspositie (LKR) – het CAO overleg voor pastores en  pastoraal werkers.

Gevraagd naar zijn motivatie om pastoraal werker te worden antwoordt Yuri:

“Het begint er natuurlijk mee dat ik geloof in God, in een Schepper. Vervolgens dat ik diep geraakt word door het Evangelie van Jezus Christus en heel bijzonder hoe de Katholieke traditie hier uitleg en vorm aan geeft. Het christelijke geloof is fascinerend, tegelijkertijd heel down-to-earth, heel nuchter en praktisch, én gericht op een hemelse belofte en verwachting.

Een tijd heb ik overwogen om priester te worden, en enkele jaren geleefd en gestudeerd in het Ariënskonvikt; de priesteropleiding van bisdom Utrecht. Het leek mij een mooi, zinvol leven. Uiteindelijk bleek priesterschap niet mijn weg te zijn, maar de spirituele en intellectuele vorming die ik deze jaren genoten heb is heel waardevol voor mij geweest.

Toen ik de priesteropleiding verliet heb ik een jaar Theaterwetenschappen gestudeerd. Ik wilde even iets heel anders doen, mijzelf als het ware de kans geven een heel andere invulling aan mijn leven te geven. Het was voor mij namelijk niet vanzelfsprekend dat ik ‘dan maar’ pastoraal werker zou worden. Nee, wat is het eigene van een pastoraal werker? Dat moest ik nog ontdekken.

Gedurende dit oriëntatiejaar ontdekten sommige medestudenten al snel mijn achtergrond, en hierdoor raakte ik natuurlijk regelmatig in gesprek over geloof en klonken er soms heel persoonlijke vragen en verhalen. Zo herontdekte ik de waarde van mijn nog onafgeronde studie Theologie. Er drong zich een vraag aan mij op: hoe wil ik gelovig zijn? Op een meer verborgen wijze, als wortels in de grond. Of op een meer zichtbare wijze, als de bladeren aan de takken. Beide levenshoudingen zijn goed, op beide wijzen kan je invulling aan je geloof geven.

Maar welke levenswijze past mij het beste? Ik realiseerde me dat ik iets kon doen met die jarenlange studie en vorming. Het zichtbaar kon maken naar mensen om mij heen. Zo vond ik weer de zin en motivatie om af te studeren. Ik voltooide mijn scriptie (“Engelen in de christelijke theologie en New Age – een kritische vergelijking”), gaf bij het bisdom aan dat ik graag een zending als pastoraal werker zou willen ontvangen, en ben inmiddels al zo’n 16 jaar met veel plezier werkzaam in het pastoraat.

Yuri is per e-mail bereikbaar op saris@lichtvanchristus.nl