Pastoraal team

Wie zijn de leden van het pastorale team van de parochie? Wat is hun taak in de parochie?

Martin Los

Pastoor Martin LosEindverantwoordelijke pastoor. Vanwege de bisschop belast met de dienst van de leiding. Voorzitter van het parochiebestuur en leider van het pastorale team.

Naast priester in de eucharistie beschikbaar voor doop, huwelijk, ziekenzalving, biecht in de parochie Licht van Christus en persoonlijk pastoraat.

Geboren in 1946, studie theologie aan de Vrij Universiteit te Amsterdam,
1975-1979 Gereformeerd Predikant te St. Pancras,
1979-1987 Velp-Rozendaal.
Gehuwd. Vader van 5 kinderen. In 1987 opgenomen in de gemeenschap van de Rooms-katholieke kerk. Met pauselijke dispensatie en instemming van de Nederlandse bisschoppen door kardinaal Simonis tot priester gewijd 1991.
Van 1987 tot 2003 pastoraal werkzaam in de parochie O.L.V. ten Hemelopneming te De Meern,
Vanaf 2004 in de nieuwe parochie Licht van Christus.

“Leven is voor mij ondenkbaar zonder geloof als bron van verwondering, inzicht, kracht, inspiratie. Ik ben blij dat ik dit geloof in God en de liefde van Christus mag delen met velen, en mensen bij God mag brengen. Het is een bijzonder voorrecht om als pastor anderen behulpzaam te zijn in hun behoefte aan de ontmoeting met God in alle levenssituaties”

Bij gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van onze pastoor Martin Los stond op zaterdag 12 maart 2016  een interview met hem in het Algemeen Dagblad. Het interview is hier te lezen.

Een ander interview met pastoor Martin Los, gehouden door Roland Enthoven, perschef van het Aartsbisdom Utrecht – stond in 2013 in de ‘Priester’, een uitgave met interviews negen met priesters van de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht. Dat interview, “God is een diplomaat” kun je hier lezen.

Bereikbaar per e-mail pastoor@lichtvanchristus.nl

Blog op persoonlijke titel http://martinlos.nl/mijnblog

Bekijk hier Martin Los’ LinkedIn profiel

En ook via Twitter en Facebook via onderstaande logo’s:

twitterfacebook

Pastoraal werker Yuri Saris

Pastoraal werker Yuri Saris is sinds juli 2014 werkzaam in de parochie ‘Licht van Christus’. Hiervoor was hij werkzaam als pastoraal werker in de parochie Z. Titus Brandsma (Veenendaal, Ede, Wageningen, Oosterbeek en omstreken) en studentenpastor aan de Universiteit van Wageningen.

Bij zijn benoeming heeft Yuri de opdracht gekregen om binnen zijn algemene pastorale werkzaamheden met name aandacht te hebben voor catechese, en zich hierbij bijzonder te richten op gezinnen, kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen.

Yuri Saris is geboren op 27 oktober 1975 in Den Helder. Hij is echter opgegroeid in Zuid-Limburg in Valkenburg a/d Geul en Maastricht.

In 2006 is hij afgestudeerd in theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarnaast heeft hij ter afwisseling een jaar theaterwetenschappen gestudeerd. Momenteel volgt hij de studie Universitaire Lerarenopleiding.

Gevraagd naar zijn motivatie om pastoraal werker te worden antwoordt Yuri:

“Het begint er natuurlijk mee dat ik geloof in God, in een Schepper. Vervolgens dat ik diep geraakt word door het Evangelie van Jezus Christus en heel bijzonder hoe de Katholieke traditie hier uitleg en vorm aan geeft. Het christelijke geloof is fascinerend, tegelijkertijd heel down-to-earth, heel nuchter en praktisch, én gericht op een hemelse belofte en verwachting.

Een tijd heb ik overwogen om priester te worden, en enkele jaren geleefd en gestudeerd in het Ariënskonvikt; de priesteropleiding van bisdom Utrecht. Het leek mij een mooi, zinvol leven. Uiteindelijk bleek priesterschap niet mijn weg te zijn, maar de spirituele en intellectuele vorming die ik deze jaren genoten heb is heel waardevol voor mij geweest.

Toen ik de priesteropleiding verliet heb ik een jaar theaterwetenschappen gestudeerd. Ik wilde even iets heel anders doen, mijzelf als het ware de kans geven een heel andere invulling aan mijn leven te geven. Het was voor mij namelijk niet vanzelfsprekend dat ik ‘dan maar’ pastoraal werker zou worden. Nee, wat is het eigene van een pastoraal werker? Dat moest ik nog ontdekken.

Gedurende dit oriëntatiejaar ontdekten sommige medestudenten al snel mijn achtergrond, en hierdoor raakte ik natuurlijk regelmatig in gesprek over geloof en klonken er soms heel persoonlijke vragen en verhalen. Zo herontdekte ik de waarde van mijn nog onafgeronde studie theologie. Er drong zich een vraag aan mij op: hoe wil ik gelovig zijn? Op een meer verborgen wijze, als wortels in de grond. Of op een meer zichtbare wijze, als de bladeren aan de takken. Beide levenshoudingen zijn goed, op beide wijzen kan je invulling aan je geloof geven.

Maar welke levenswijze past mij het beste? Ik realiseerde me dat ik iets kon doen met die jarenlange studie en vorming. Het zichtbaar kon maken naar mensen om mij heen. Zo vond ik weer de zin en motivatie om af te studeren. Ik voltooide mijn scriptie (“Engelen in de christelijke theologie en New Age – een kritische vergelijking”), gaf bij het bisdom aan dat ik graag een zending als pastoraal werker zou willen ontvangen, en ben inmiddels al zo’n 12 jaar met veel plezier werkzaam in het pastoraat.

Yuri is per e-mail bereikbaar op saris@lichtvanchristus.nl