Pastoraal team

 

Pastoor Peter Ambting

Op 8 December 2021 werd Peter Ambting benoemd als pastoor van de Parochie Licht van Christus. Als pastoor is hij eindverantwoordelijk voor pastorale en bestuurlijke aangelegenheden. Naast zijn pastorale taak, die hij uitvoert samen met het pastorale team, is hij als voorzitter van het parochiebestuur ook belast met bestuurszaken. Binnen het team is hij vooral belast met liturgie, maar zijn hart gaat ook uit naar de diaconie. Hij is verder beschikbaar voor persoonlijk pastoraat.

Peter Ambting (1973) studeerde theologie in Utrecht. Na zijn studie en wijding in Utrecht werd hij in 2007 benoemd als lid van het pastorale team van Parochie De Wijngaard, Arnhem Noord, Velp en Rozendaal. In 2010 werd hij benoemd als pastoor van Parochie Maria en Laurentius in Doetinchem en omgeving. In 2014 kwam daar Parochie De Verrijzenis in Ulft en omgeving nog bij. De parochies van Doetinchem en Ulft fuseerden in 2017 tot Parochie Maria Laetitia. Kort na de fusie in 2017 vertrok Ambting naar de Verenigde Staten om te beproeven of het kloosterleven, waar hij al lang in geïnteresseerd was, daadwerkelijk iets voor hem was. Als Norbertijn in Wisconsin heeft hij een jaar noviciaat en drie jaar tijdelijke geloften doorlopen. Voor hij eeuwige geloften deed, is hij teruggekomen naar het aartsbisdom Utrecht om op 8 december 2021 in Vleuten en De Meern aan de slag te gaan.

Het pastorale werk ligt Ambting na aan het hart omdat je daar met hele essentiële dingen bezig bent. “Namens de kerk ben ik mensen nabij op hele belangrijke levensmomenten, bijvoorbeeld aan het begin of einde van het leven. Dat ik mensen mag helpen om die momenten ook te zien in het licht van Gods plan is waardevol. Ook het vieren van de sacramenten, tekens van Gods nabijheid, en preken, het bij de mensen brengen van Gods woord, doe ik graag.”

 

Pastoor Peter Ambting per email bereikbaar: pastoor@lichtvanchristus.nl