Geleide Aanbidding 4 maart (Mariakerk)

Elke eerste zondag van de maand bent u in de gelegenheid om een poosje bij De Heer te verblijven. 
Het is bedoeld als een ontmoeting met De Heer zelf, die in de stilte tot ons spreekt.

Zondagavond 19.00 uur  op  4  maart  (Veertigdagentijd)

Het AllerHeiligste zal door pastoraal werker Yuri Saris worden uitgesteld van 19.00- 20.00 uur. Met korte woorden uit de bijbel en liederen uit o.a. Taizé, proberen we de Liefdevolle dorst van de Heer naar ons, vorm te geven. Je mag je geliefd weten door Hem. Je hoeft even helemaal niks en mag zijn wie je bent. Je zult er gesterkt vandaan komen. Een heel uur blijven is niet nodig, je kunt stilletjes aansluiten of weggaan.

Voor meer informatie stuur een mail naar karin.vanderhelm@planet.nl of bel het pastoraal centrum via 030-6774571.