Wat is er al gedaan?

Wat is er al gedaan?

  • Na een ruim drie-jarig vergunningen traject met de afdeling Monumenten gemeente Utrecht en dienst Rijksmonumenten is in december 2019 de vergunning verleend.
  • De aanbesteding en selectie van de aannemer die het project mag uitvoeren is afgerond. De aannemer is Van Zuijlen uit Haarzuilens geworden. Vrijwillige directie voering wordt gedaan door Corné van Overveld. Lansdschapsarchitect en Otto de Rooij.
  • De details zijn verder uitgewerkt.
  • Grote vrijwillige inzet vanuit Team onderhoud Pastorietuin en team onderhoud Kerkhof. Onder andere bij de voorbereidende werkzaamheden en bijvoorbeeld bij het planten van de nieuwe struiken et cetera.
  • De financiering is voor 85% geregeld. Er rest nog een bedrag van ca. 15.000,00 euro (stand 20 april) dat geregeld moet worden.
  • Een groot aantal instellingen heeft een donatie gedaan of een subsidie beschikbaar gesteld.
  • Er is goed en constructief overleg geweest met de “buren” (Willibrordschool en Parkhof)
  • De paden zijn aangelegd in de pastorietuin, en de nieuwe plantvakken zijn deels opnieuw ingeplant.
  • Het asfalt is verwijderd en daarvoor zijn klinkers aangebracht.