Zr. Lúcia gaat zich als vrijwilliger inzetten voor de parochie

uit: parochieblad Drieluik september 2013

Velen hier in Vleuten-De Meern kennen mij als lid van het Willibrordkoor bijvoorbeeld, maar toch wil ik mij even voorstellen. Ik ben Zr. Lúcia. Oorspronkelijk kom ik uit Brazilië. Sinds 1995 woon ik in Nederland (hiervan 2 en half jaar in Gendringen gewoond) verder al de jaren bij de zusters in het klooster hier in Vleuten.
Als hele jonge zuster heb ik altijd de “ambitie” gehad om naar Nederland te komen. Dat kwam vooral door een boek dat ik had gelezen over Nederland. Tot mijn grote vreugde is deze wens in  vervulling gegaan. De Nederlandse zusters schreven een brief naar de medezusters in Brazilië waarin zij om versterking vroegen (in het verleden was dat meestal andersom). Maar na overleg in Brazilië was duidelijk dat ik naar Nederland mocht.
Het is de bedoeling dat wij ” Zusters”elkaar helpen daar waar wij als congregatie aanwezig zijn.  Momenteel zijn wij in Brazilië, Bolivia, Mozambique, Roemenië, Duitsland en Nederland.

zr.Luciaprofiel[1]In mijn geboorteland Brazilië was ik van beroep onderwijzeres. Maar ik heb veel ervaring opgedaan met apostolaat binnen basisgemeenschappen/parochie. Wij (een jonge Zuster en ik) hebben o.a. in Brazilië een parochie met in totaal 7 kerkgemeenschappen moeten leiden. Dit had vooral te maken met de grootte van de parochie. De priester woonde te ver weg en had zo’n groot werkterrein dat hij niet overal kon zijn. Wij hebben deze taak toevertrouwd gekregen en met liefde en toewijding iets moois kunnen opbouwen.
Op de plek waar ik woon , zet ik mij in voor de noden die op mijn levensweg komen. Vanuit het charisma van de congegratie van de Zusters van de heilige Maria Magdalena Postel SMMP, waar ik toebehoor.

Ik zou in mijn handen de ketenen de goddelijke liefde willen hebben, die sterker is dan ijzer, om u zó aan elkaar vast te binden, dat wij, zoals de eerste christenen, slechts één hart en één ziel zouden zijn” (H.Maria Magdalena Postel).

Ik probeer een bindende kracht te zijn tussen mensen, tussen groepen, tussen geloofsovertuigingen en landen.

Ik voelde dat het nu de tijd is om als vrijwilliger hier binnen de parochie Licht van Christus mij in te gaan zetten voor onze geloofsgemeenschap. Als parochie en zusters mogen we samen de liefde van God die het wezen is van de kerk zichtbaar maken.
Als support voor het pastoraal team, gesteund wetend door de andere parochiële- medewerkers en vrijwilligers, willen wij onze kerkgemeenschap steeds een nieuw elan geven.
Meer en ook nieuwe mensen proberen te bezielen en inspireren. Met liefde en respect voor elkaar, hopend dat wij samen meer kunnen bereiken en van onze rooms-katholieke kerk een levende gemeenschap kunnen bouwen.
Waar wij als parochianen samen opkomen voor “ onze kerk” waar wij – u en ik ons thuis mogen voelen. Dat alles wat ons van elkaar scheidt, plaats kan maken voor liefde, respect, betrokkenheid. Dat wij “één van harte en één van ziel zijn” mogen zijn naar het voorbeeld van de eerste christenen.

Wij vragen u hierbij om uw medewerking om samen iets moois op te bouwen voor de hele parochiegemeenschap.

U kunt ons vinden op Facebook pagina: https://www.facebook.com/zusters.smmp.in.vleuten. DeMeern.Harmelen/

En op Twitter: https://twitter.com/zusterlucia