iedere zaterdag, bij uitvaart komt deze te vervallen

iedere 1e dinsdag van de maand

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

iedere 1e dinsdag van de maand

Rani Matti en Siliana Maruoke Eigen Iraakse priester in Chaldeeuwse taal

iedere 1e dinsdag van de maand

Celebrant mgr. H. Woorts

iedere 1e dinsdag van de maand

iedere 1e dinsdag van de maand