uitvaartmis voor Arie van ’t Klooster en aansluitend begrafenis op het naastgelegen kerkhof

iedere zaterdag, bij uitvaart komt deze te vervallen

Nederlands en Engelstalige viering m.m.v. projectkoor Para Todos (voor iedereen) Ieder die mee wil zingen…

iedere zaterdag, bij uitvaart komt deze te vervallen

iedere zaterdag, bij uitvaart komt deze te vervallen

iedere zaterdag, bij uitvaart komt deze te vervallen

Pastoor P. Ambting en Groep Michaël speciale collecte voor de PCI

Kruisweg m.m.v. Caeciliakoor Er is geen avondviering op Goede Vrijdag