iedere zaterdag, bij uitvaart komt deze te vervallen

wekelijks op dinsdagavond, behalve op de 1e dinsdag van de maand

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming